Sổ xé Summer
Sổ xé Summer
Mã số: SX-001
Giá: Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 - Phân loại và kích thước cơ bản:

+ A4 (210 x 297) ± 2 mm

+ A5 (148 x 210) ± 2 mm

- Theo số tờ trong các quyển sổ có các loại 12, 25, 30  ±  2 tờ không kể bìa

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Giấy trắng GV, không thấm mực, chống lóa, độ trắng 90, định lượng từ 70 đến 80 gsm

- Đóng gói:

+ Số quyển trong một phong: loại 24 trang 40 quyển/phong; loại 50, 60 trang 20 quyển/phong.

+ Phong sổ được màng co thành kiện vuông vắn.

 

        

Sản phẩm khác